Följ projektet

På Solberga 1:195 kommer 10 tomter och lokalgata exploateras i två etapper. Tomterna kommer bebyggas med valfria hus från Götenehus, anpassade enligt detaljplanen.